Finclub e-learning

Proč Finclub připravil pro své poradce e-learning?

Doba velice pokročila. Chcete-li být úspěšní, je nezbytné, abyste se neustále vzdělávali. Soustavné vzdělávání formou školení, seminářů či samostudia je běžnou součástí dnešního života. Moderní doba přináší i moderní technologie vzdělávání, mezi něž patří i vzdělávání přes internet. Dá se předpokládat, že tento trend se stane v budoucnosti nejrozšířenější formou vzdělávání. E-learning je ideální forma řízené a plánované výuky, při které odpadá cestování, zajišťování prostor a techniky pro školení apod. Informační technologie jsou stále více cenově dostupné, proto je pro Vás e-learning oproti klasické výuce ekonomicky výhodnější. Navíc - poradce Finclubu může studovat e-kurz prakticky tak dlouho, jak bude chtít. E-kurz Finclubu je cíleně zaměřen na oblast našich produktů. Umožňuje poradci opakování všech již probraných lekcí. Každý poradce si může ve velmi krátké době zpětně zopakovat konkrétní zapomenuté poznatky, popř. si zopakovat celou lekci apod.

Účastník e-learningu si v rámci samotné výuky osvojuje také běžnou práci s počítačem a takto se zlepší v IT, což je v dnešní době již standard při pracovním zařazení a získání odbornosti.

Nezbývá než popřát hodně štěstí a pusťte se do toho!